Els nostres projectes

Mirada Oberta

Mirada Oberta pretén crear una vinculació directa entre l’escola i les problemàtiques reals de les poblacions desfavorides de Gàmbia, tot englobant d’aquesta manera dos àmbits d’actuació: la Cooperació i la Sensibilització, de forma que la sensibilització de la nostra comunitat educativa ens porti no només a la contribució econòmica d’un problema de finançament, sinó també a la conscienciació social, per assolir una relació més humana i activa que generi benefici mutu tot defugint de la freda vinculació econòmica.

 

D’aquesta manera i, a partir del disseny d’estratègies d’acció, ens proposem vincular de forma directa i activa part de la comunitat educativa (pares, professors i alumnes), tot incidint en el marc de les competències bàsiques i la solidaritat, més que en l’estrictament caritatiu.

 

És per això que des de Mirada Oberta i amb l’escola, volem:

  • Donar als nostres alumnes les eines necessàries per desenvolupar la comprensió de la realitat social.

  • Transmetre als nostres alumnes aquells valors que els formaran com a bones persones, en el sentit més ampli de la paraula.

  • Donar als nostres alumnes les eines i estratègies necessàries que els ajudaran a comprendre el significat de la nostra tasca solidària.

  • Possibilitar que la solidaritat sigui un tret diferencial dels nostres alumnes.

  • Millorar les condicions de vida d’unes persones que no han tingut les mateixes oportunitats que els nostres alumnes.

 
 

Erasmus +

Els nostre mestres viatgen per tot Europa

Des de fa cinc anys i, fruit del treball dels docents del departament d’anglès, l’escola gaudeix d’una beca de la Unió Europea, gràcies a la qual, podem dur a terme un seguit de mobilitats que ens permeten formar-nos i aprendre de diferents sistemes educatius i, poder innovar des d’una perspectiva global prenent com a model països en els que l’educació és una refent.

PROJECTE ERASMUS+ de mobilitat del personal docent de l’escola a diferents països de la CEE amb l’objectiu de:

» Formar-nos per la millora contínua de la nostra tasca docent.
» Realitzar períodes d’observació a centres pioners per poder obrir la mirada a noves metodologies.
» Enriquir les nostres habilitats en llengua anglesa.


• Projecte 2015 – 2016: Més enllà de les aules: ens obrim al món per aprendre de les bones praxis.
• Projecte 2016 - 2018: Les 4E: Eines, estratègies, emocions i Europa.
• Projecte 2018 – 2020: Reenfocant l’objectiu: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge.

ersamus+.jpg
erasmus+.jpg
erasmus+.jpg

Erasmus+ 2021-2027

Pla d’internacionalització i desenvolupament

Escola Ramon Llull. Cursos 2021-2027

1/ Presentació

• Més de 15 anys apostant per una “internacionalització” de forma espontània » Sistematització de les nostres accions cap a l’obertura a un món global.

• Com? A través de la “professionalització” de les nostres passes per encaminar la nostra tasca cap a l’obertura de l’escola al món.

2/ Perquè internacionalització?

• Obrir la mirada dels infants i joves cap una dimensió internacional de l’educació.

• Ampliar els seus horitzons acadèmics.

• Oferir-los la possibilitat de conèixer noves cultures i noves maneres de treballar.

• Donar “significat” a l’aprenentatge de l’anglès.

• Donar la possibilitat a l’equip docent d’ampliar els estàndards acadèmics del nostre món globalitzat.

• Afegir un valor diferencial a la nostra escola.

3/ El nostre camí cap a la internacionalització

1» Detecció de les necessitats del nostre alumnat

2» Establiment d’objectius associats a les necessitats i calendarització

3» Creació d’un equip de treball

4» Adjudicació de rols dins l’equip de treball

5» Planificació de trobades de monitorització del procés

6» Implementació del pla (a partir del setembre del 2021)

EERASMUS approved.png
ilustra-ERASMUS.png
 
 

Epals

Intercanvi cultural dels nostres alumnes amb alumnes d’altres països. Aquest projecte ens permet connectar l’alumnat de l’escola amb infants i joves de tot el món, i fer possible la comunicació i la col·laboració en projectes acadèmics i culturals d’arreu, així com establir amistats internacionals que estimulen l´ús de la llengua anglesa.

simbol-RLL.png
epals-1.jpg
 

Mystery Skype

Immersos en l’ús de la tecnologia a les aules i sempre amb l’afany d’innovar, l’escola ha aprofitat els avantatges d’aquesta eina de comunicació tant poderosa per treballar la geografia i l’anglès de forma conjunta.

 

A través del contacte amb alumnes d’escoles d’altres indrets dels planeta s’estableixen un seguit de preguntes i respostes amb l’objectiu d’esbrinar en quina part del món es troben els seus interlocutors. D’aquesta manera, no només aconseguim treballar la geografia i la cultural del planeta, sinó elements tant importants com la col·laboració, la cohesió, el treball en equip, la solidaritat, la motivació... i per descomptat, la pràctica de la llengua anglesa per un ús concret, aportant d’aquesta manera, significat a l’aprenentatge de l’anglès.

mystery skype.png
 

Escola Sostenible

Des de l’escola i amb la col·laboració de la xarxa Escoles + Sostenibles, acompanyem els nostres alumnes a repensar com organitzar la nostra societat i les nostres vides de manera que puguem trobar solucions que augmentin la nostra qualitat de vida i alhora minimitzin els impactes que degraden el medi i els recursos.

 

Com podem veure el futur comú i com podem participar en l’aportació de solucions?

Repensem, experimentem i innovem per aconseguir un món més sostenible. Treballem a fi que els nostres alumnes siguin el motor de canvi des de la consciència.

ecol-insta.png

Aquest curs 2019-2020 la comissió de medi ambient i sostenibilitat se centrarà en el projecte "SILENCI SSSPLAU", amb l'objectiu de reduir la contaminació acústica a l'escola.


Tot i que estan arrelats no deixarem de treballar per aconseguir una escola més verda i mantenir la nostra conscienciació per reciclar i fer ús d'embolcalls sostenibles.


Com a motor del projecte comptem amb una comissió d'alumnes amb cares noves i amb la il·lusió del nou incorporat. També hi ha alumnes que ja fa temps que són a la comissió i aporten la seva experiència.

Comissió_medi_ambient_2019-2020.JPG
 

Padrins-fillols

A l’escola hem fomentat des de sempre la relació i la coneixença entre alumnes d’edats i cursos diferents. Amb el projecte padrins- fillols pretenem millorar la convivència en el sí de l’escola, exercir la responsabilitat i establir relacions personals de qualitat entre alumnes de diferents nivells escolars. L’acolliment dels grans cap als petits ajuda a exercir un bon model i a esdevenir un referent perquè els fillols puguin traçar el seu camí com a futurs padrins.

 

Mediació

A l’escola tenim l’equip de mediació. És un mètode de resolució de conflictes entre  dues persones mitjançant l’acompanyament de dos mediadors/es, amb formació específica, que ajuden a les parts a arribar a un acord satisfactori.

És un procés voluntari. Les dues persones ho fan lliurement. En cap cas es pot imposar una mediació.

Mai es jutja: Els mediadors tenen una actitud d’escolta i de facilitació del diàleg.

És absolutament confidencial: Només tenen coneixement de la mediació que es du a terme, els alumnes en conflicte, els mediadors implicats i la coordinadora de l’equip.

El respecte és la base del procés.

Qui pot demanar-la?

Qualsevol que formi part de la comunicat educativa.

Es dirigeix especialment als alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària i als alumnes d’ESO.

Com es pot demanar?

Posant-se en contacte directament amb qualsevol component de l’equip de mediació. Si es prefereix es pot plantejar a tutors i/o altres professors, i ells ho canalitzen a través de la coordinadora de l’equip.

 

L’equip de mediació està format per alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO . Aquests alumnes reben formació (una sessió setmanal), durant els tres cursos. La formació la imparteix la coordinadora de l’equip, psicòloga de l’escola i un Professors/professora mediador/mediadora.

mediacio.jpg
 

Biblioteca

L’activitat a la nostra nova Biblioteca Escolar és cada cop més frenètica. A més de les diferents activitats de dinamització de la lectura que s’hi duen a terme des de les totes les àrees i etapes, des de el curs 15-16 es va començar a ampliar considerablement el nombre de voluntàries que cada dilluns a la tarda es reuneixen al voltant de les piles de llibres, per a etiquetar-los, folrar-los i fins i tot “curar-los”.

Les vetlladores dels llibres: voluntariat a la biblioteca escolar

La nostra Biblioteca Escolar és molt jove, però ja és plena de llibres i de vida. Situada a la primera planta de l’edifici del carrer Matanzas des del curs 2012-2013, el nou espai disposa de molta llum, un disseny minimalista i mobiliari funcional.

Els nostres alumnes hi van començar a anar a llegir i a buscar informació gairebé des del primer dia, però cada cop s’hi organitzen més activitats i més engrescadores per a fomentar dues competències bàsiques fonamentals: la competència lectora i la competència informacional.

El curs 2013-2014 es va començar a catalogar el fons bibliogràfic, una feina molt tècnica i lenta que requereix una formació específica i força paciència. Aquesta tasca s’ha fet menys feixuga des de la incorporació a l’equip d’un grup de mares voluntàries que hi dediquen un parell d’hores una tarda a la setmana a ajudar en la catalogació i organització de la nostra Biblioteca Escolar. És una tasca d’aquelles que es fan a les escoles, que poden passar força desapercebudes, però que aporten un gran valor no només a l’aprenentatge dels nostres alumnes, que en són els principals beneficiaris, sinó també a tota la comunitat educativa i a la societat en general.

Biblioteca 2.jpg
 

ODS. Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els objectius de desenvolupament sostenible són el resultat d’un acord pres pels líders polítics durant el setembre del 2015 a la seu de les Nacions Unides i es concreten en disset objectius que guien la implementació de l’agenda 2030. Aquesta agenda proposa un pla d’acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat.

Des de l’escola, ens impliquem de ferm en la consecució d’aquests objectius de manera que, de forma planificada i progressiva, escollirem un o dos objectius que aprofundirem i treballarem de forma intensa durant un curs escolar. El curs passat vam estar treballants els objectius 6 (Aigua neta i sanejament) i 14 (vida submarina). Aquest curs, impulsats per la realitat que estem vivin, ens ha semblat escaient de treballar sobre els objectius 2 i 3.

Objectiu 2: Fam zero

Objectiu 3: Salut i benestar

Objectius-Desenvolupament-Sostenible-ODS