Els nostres projectes

Mirada Oberta

Mirada Oberta pretén crear una vinculació directa entre l’escola i les problemàtiques reals de les poblacions desfavorides de Gàmbia, tot englobant d’aquesta manera dos àmbits d’actuació: la Cooperació i la Sensibilització, de forma que la sensibilització de la nostra comunitat educativa ens porti no només a la contribució econòmica d’un problema de finançament, sinó també a la conscienciació social, per assolir una relació més humana i activa que generi benefici mutu tot defugint de la freda vinculació econòmica.

 

D’aquesta manera i, a partir del disseny d’estratègies d’acció, ens proposem vincular de forma directa i activa part de la comunitat educativa (pares, professors i alumnes), tot incidint en el marc de les competències bàsiques i la solidaritat, més que en l’estrictament caritatiu.

 

És per això que des de Mirada Oberta i amb l’escola, volem:

  • Donar als nostres alumnes les eines necessàries per desenvolupar la comprensió de la realitat social.

  • Transmetre als nostres alumnes aquells valors que els formaran com a bones persones, en el sentit més ampli de la paraula.

  • Donar als nostres alumnes les eines i estratègies necessàries que els ajudaran a comprendre el significat de la nostra tasca solidària.

  • Possibilitar que la solidaritat sigui un tret diferencial dels nostres alumnes.

  • Millorar les condicions de vida d’unes persones que no han tingut les mateixes oportunitats que els nostres alumnes.

 
 

Erasmus +

Els nostre mestres viatgen per tot Europa

Des de fa cinc anys i, fruit del treball dels docents del departament d’anglès, l’escola gaudeix d’una beca de la Unió Europea, gràcies a la qual, podem dur a terme un seguit de mobilitats que ens permeten formar-nos i aprendre de diferents sistemes educatius i, poder innovar des d’una perspectiva global prenent com a model països en els que l’educació és una refent.

PROJECTE ERASMUS+ de mobilitat del personal docent de l’escola a diferents països de la CEE amb l’objectiu de:

» Formar-nos per la millora contínua de la nostra tasca docent.
» Realitzar períodes d’observació a centres pioners per poder obrir la mirada a noves metodologies.
» Enriquir les nostres habilitats en llengua anglesa.


• Projecte 2015 – 2016: Més enllà de les aules: ens obrim al món per aprendre de les bones praxis.
• Projecte 2016 - 2018: Les 4E: Eines, estratègies, emocions i Europa.
• Projecte 2018 – 2020: Reenfocant l’objectiu: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge.

ersamus+.jpg
erasmus+.jpg
erasmus+.jpg

Erasmus+ 2021-2027

Pla d’internacionalització i desenvolupament

Escola Ramon Llull. Cursos 2021-2027

1/ Presentació

• Més de 15 anys apostant per una “internacionalització” de forma espontània » Sistematització de les nostres accions cap a l’obertura a un món global.

• Com? A través de la “professionalització” de les nostres passes per encaminar la nostra tasca cap a l’obertura de l’escola al món.

2/ Perquè internacionalització?

• Obrir la mirada dels infants i joves cap una dimensió internacional de l’educació.

• Ampliar els seus horitzons acadèmics.

• Oferir-los la possibilitat de conèixer noves cultures i noves maneres de treballar.

• Donar “significat” a l’aprenentatge de l’anglès.

• Donar la possibilitat a l’equip docent d’ampliar els estàndards acadèmics del nostre món globalitzat.

• Afegir un valor diferencial a la nostra escola.

ilustra-ERASMUS.png
 
 

Epals

Intercanvi cultural dels nostres alumnes amb alumnes d’altres països. Aquest projecte ens permet connectar l’alumnat de l’escola amb infants i joves de tot el món, i fer possible la comunicació i la col·laboració en projectes acadèmics i culturals d’arreu, així com establir amistats internacionals que estimulen l´ús de la llengua anglesa.

simbol-RLL.png
epals-1.jpg
 

Mystery Skype

Immersos en l’ús de la tecnologia a les aules i sempre amb l’afany d’innovar, l’escola ha aprofitat els avantatges d’aquesta eina de comunicació tant poderosa per treballar la geografia i l’anglès de forma conjunta.

 

A través del contacte amb alumnes d’escoles d’altres indrets dels planeta s’estableixen un seguit de preguntes i respostes amb l’objectiu d’esbrinar en quina part del món es troben els seus interlocutors. D’aquesta manera, no només aconseguim treballar la geografia i la cultural del planeta, sinó elements tant importants com la col·laboració, la cohesió, el treball en equip, la solidaritat, la motivació... i per descomptat, la pràctica de la llengua anglesa per un ús concret, aportant d’aquesta manera, significat a l’aprenentatge de l’anglès.

mystery skype.png
 

Escola Sostenible

Des de l’escola i amb la col·laboració de la xarxa Escoles + Sostenibles, acompanyem els nostres alumnes a repensar com organitzar la nostra societat i les nostres vides de manera que puguem trobar solucions que augmentin la nostra qualitat de vida i alhora minimitzin els impactes que degraden el medi i els recursos.

 

Com podem veure el futur comú i com podem participar en l’aportació de solucions?

Repensem, experimentem i innovem per aconseguir un món més sostenible. Treballem a fi que els nostres alumnes siguin el motor de canvi des de la consciència.

ecol-insta.png

Aquest curs 2019-2020 la comissió de medi ambient i sostenibilitat se centrarà en el projecte "SILENCI SSSPLAU", amb l'objectiu de reduir la contaminació acústica a l'escola.


Tot i que estan arrelats no deixarem de treballar per aconseguir una escola més verda i mantenir la nostra conscienciació per reciclar i fer ús d'embolcalls sostenibles.


Com a motor del projecte comptem amb una comissió d'alumnes amb cares noves i amb la il·lusió del nou incorporat. També hi ha alumnes que ja fa temps que són a la comissió i aporten la seva experiència.

Comissió_medi_ambient_2019-2020.JPG
 

Padrins-fillols

A l’escola hem fomentat des de sempre la relació i la coneixença entre alumnes d’edats i cursos diferents. Amb el projecte padrins- fillols pretenem millorar la convivència en el sí de l’escola, exercir la responsabilitat i establir relacions personals de qualitat entre alumnes de diferents nivells escolars. L’acolliment dels grans cap als petits ajuda a exercir un bon model i a esdevenir un referent perquè els fillols puguin traçar el seu camí com a futurs padrins.

 

Mediació

A l’escola tenim l’equip de mediació. És un mètode de resolució de conflictes entre  dues persones mitjançant l’acompanyament de dos mediadors/es, amb formació específica, que ajuden a les parts a arribar a un acord satisfactori.

És un procés voluntari. Les dues persones ho fan lliurement. En cap cas es pot imposar una mediació.

Mai es jutja: Els mediadors tenen una actitud d’escolta i de facilitació del diàleg.

És absolutament confidencial: Només tenen coneixement de la mediació que es du a terme, els alumnes en conflicte, els mediadors implicats i la coordinadora de l’equip.

El respecte és la base del procés.

Qui pot demanar-la?

Qualsevol que formi part de la comunicat educativa.

Es dirigeix especialment als alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària i als alumnes d’ESO.

Com es pot demanar?

Posant-se en contacte directament amb qualsevol component de l’equip de mediació. Si es prefereix es pot plantejar a tutors i/o altres professors, i ells ho canalitzen a través de la coordinadora de l’equip.

 

L’equip de mediació està format per alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO . Aquests alumnes reben formació (una sessió setmanal), durant els tres cursos. La formació la imparteix la coordinadora de l’equip, psicòloga de l’escola i un Professors/professora mediador/mediadora.

mediació.jpg
 

Biblioteca

L’activitat a la nostra nova Biblioteca Escolar és cada cop més frenètica. A més de les diferents activitats de dinamització de la lectura que s’hi duen a terme des de les totes les àrees i etapes, des de el curs 15-16 es va començar a ampliar considerablement el nombre de voluntàries que cada dilluns a la tarda es reuneixen al voltant de les piles de llibres, per a etiquetar-los, folrar-los i fins i tot “curar-los”.

Les vetlladores dels llibres: voluntariat a la biblioteca escolar

La nostra Biblioteca Escolar és molt jove, però ja és plena de llibres i de vida. Situada a la primera planta de l’edifici del carrer Matanzas des del curs 2012-2013, el nou espai disposa de molta llum, un disseny minimalista i mobiliari funcional.

Els nostres alumnes hi van començar a anar a llegir i a buscar informació gairebé des del primer dia, però cada cop s’hi organitzen més activitats i més engrescadores per a fomentar dues competències bàsiques fonamentals: la competència lectora i la competència informacional.

El curs 2013-2014 es va començar a catalogar el fons bibliogràfic, una feina molt tècnica i lenta que requereix una formació específica i força paciència. Aquesta tasca s’ha fet menys feixuga des de la incorporació a l’equip d’un grup de mares voluntàries que hi dediquen un parell d’hores una tarda a la setmana a ajudar en la catalogació i organització de la nostra Biblioteca Escolar. És una tasca d’aquelles que es fan a les escoles, que poden passar força desapercebudes, però que aporten un gran valor no només a l’aprenentatge dels nostres alumnes, que en són els principals beneficiaris, sinó també a tota la comunitat educativa i a la societat en general.

biblioteca.jpg
 

ODS. Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els objectius de desenvolupament sostenible són el resultat d’un acord pres pels líders polítics durant el setembre del 2015 a la seu de les Nacions Unides i es concreten en disset objectius que guien la implementació de l’agenda 2030. Aquesta agenda proposa un pla d’acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat.

Des de l’escola, ens impliquem de ferm en la consecució d’aquests objectius de manera que, de forma planificada i progressiva, escollim un o dos objectius que aprofundim i treballarem de forma intensa durant un curs escolar. Des què ens vam endinsar amb els ODS ja hem treballat els objectius 6 (Aigua neta i sanejament),14 (vida submarina), 2 (Fam zero) i 3 (Salut i benestar).
Aquest curs 21-22 ens hem proposat treballar sobre els objectius.

 

Objectiu 5: Igualtat de gènere

Objectiu 12: Consum i producció responsables

Objectius-Desenvolupament-Sostenible-ODS