Mirada Oberta pretén crear una vinculació directa entre l’escola i les problemàtiques reals de les poblacions desfavorides de Gàmbia, tot englobant d’aquesta manera dos àmbits d’actuació: la Cooperació i la Sensibilització, de forma que la sensibilització de la nostra comunitat educativa ens porti no només a la contribució econòmica d’un problema de finançament, sinó també a la conscienciació social, per assolir una relació més humana i activa que generi benefici mutu tot defugint de la freda vinculació econòmica.

 

D’aquesta manera i, a partir del disseny d’estratègies d’acció, ens proposem vincular de forma directa i activa part de la comunitat educativa (pares, professors i alumnes), tot incidint en el marc de les competències bàsiques i la solidaritat, més que en l’estrictament caritatiu.

 

És per això que des de Mirada Oberta i amb l’escola, volem:

  • Donar als nostres alumnes les eines necessàries per desenvolupar la comprensió de la realitat social.

  • Transmetre als nostres alumnes aquells valors que els formaran com a bones persones, en el sentit més ampli de la paraula.

  • Donar als nostres alumnes les eines i estratègies necessàries que els ajudaran a comprendre el significat de la nostra tasca solidària.

  • Possibilitar que la solidaritat sigui un tret diferencial dels nostres alumnes.

  • Millorar les condicions de vida d’unes persones que no han tingut les mateixes oportunitats que els nostres alumnes.

 
 

Els nostre mestres viatgen per tot Europa

Des de fa cinc anys i, fruit del treball dels docents del departament d’anglès, l’escola gaudeix d’una beca de la Unió Europea, gràcies a la qual, podem dur a terme un seguit de mobilitats que ens permeten formar-nos i aprendre de diferents sistemes educatius i, poder innovar des d’una perspectiva global prenent com a model països en els que l’educació és una refent.

PROJECTE ERASMUS+ de mobilitat del personal docent de l’escola a diferents països de la CEE amb l’objectiu de:

» Formar-nos per la millora contínua de la nostra tasca docent.
» Realitzar períodes d’observació a centres pioners per poder obrir la mirada a noves metodologies.
» Enriquir les nostres habilitats en llengua anglesa.


• Projecte 2015 – 2016: Més enllà de les aules: ens obrim al món per aprendre de les bones praxis.
• Projecte 2016 - 2018: Les 4E: Eines, estratègies, emocions i Europa.
• Projecte 2018 – 2020: Reenfocant l’objectiu: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge.

 

Intercanvi cultural dels nostres alumnes amb alumnes d’altres països. Aquest projecte ens permet connectar l’alumnat de l’escola amb infants i joves de tot el món, i fer possible la comunicació i la col·laboració en projectes acadèmics i culturals d’arreu, així com establir amistats internacionals que estimulen l´ús de la llengua anglesa.

 

Immersos en l’ús de la tecnologia a les aules i sempre amb l’afany d’innovar, l’escola ha aprofitat els avantatges d’aquesta eina de comunicació tant poderosa per treballar la geografia i l’anglès de forma conjunta.

 

A través del contacte amb alumnes d’escoles d’altres indrets dels planeta s’estableixen un seguit de preguntes i respostes amb l’objectiu d’esbrinar en quina part del món es troben els seus interlocutors. D’aquesta manera, no només aconseguim treballar la geografia i la cultural del planeta, sinó elements tant importants com la col·laboració, la cohesió, el treball en equip, la solidaritat, la motivació... i per descomptat, la pràctica de la llengua anglesa per un ús concret, aportant d’aquesta manera, significat a l’aprenentatge de l’anglès.

 

Des de l’escola i amb la col·laboració de la xarxa Escoles + Sostenibles, acompanyem els nostres alumnes a repensar com organitzar la nostra societat i les nostres vides de manera que puguem trobar solucions que augmentin la nostra qualitat de vida i alhora minimitzin els impactes que degraden el medi i els recursos.

 

Com podem veure el futur comú i com podem participar en l’aportació de solucions?

Repensem, experimentem i innovem per aconseguir un món més sostenible. Treballem a fi que els nostres alumnes siguin el motor de canvi des de la consciència.