top of page
medi-ambient-BN.jpg

ODS. Objectiu de Desenvolupament Sostenible

Els objectius de desenvolupament sostenible són el resultat d’un acord pres pels líders polítics durant el setembre del 2015 a la seu de les Nacions Unides i es concreten en disset objectius que guien la implementació de l’agenda 2030. Aquesta agenda proposa un pla d’acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat.

Des de l’escola, ens impliquem de ferm en la consecució d’aquests objectius de manera que, de forma planificada i progressiva, escollim un o dos objectius que aprofundim i treballarem de forma intensa durant un curs escolar. Des què ens vam endinsar amb els ODS ja hem treballat els objectius 6 (Aigua neta i sanejament),14 (vida submarina), 2 (Fam zero), 3 (Salut i benestar), 5 (Igualtat de gènere), 12 (Consum i producció responsables) i 15 (vida terrestre)


Aquest curs 23-24 ens hem proposat treballar sobre els objectius.

Objectiu 7: Energia neta i assequible

bottom of page