top of page

Activitats per a tothom!

Anglès
ilustra-extra escolars.png
logo-extra escolars.png

Com cada any, l'escola organitza un seguit d'activitats extra escolars amb l'afany d'oferir a les famílies i en especial als alumnes, la possibilitat d'omplir el seu espai de lleure durant la setmana.


Des de l'escola us animem a que ajudeu als vostres fills i filles a escollir allò que a ells els agrada. Malgrat els pares siguem qui posem el criteri per a trobar la justa mesura entre allò que a cada infant li convé i allò que cada infant vol fer, és també important que siguin els alumnes qui puguin aportar la seva opinió de forma conjunta amb vosaltres.


Totes les activitats han estat pensades en coherència amb el projecte de centre.

» En el dossier adjunt podreu trobar tota la informació de les nostres activitats extra escolars.

2022/2023

Anglès

Cursos d'anglès per alumnes des de P3 fins a 4t d'ESO. Horaris de matí, migdia i tarda amb un mínim de 7 alumnes per grup. A la graella d’activitats del dossier d'extra escolars adjunt teniu els horaris, tot i que s’acabaran d’establir els grups per franges horàries en funció dels alumnes apuntats . 

» Etapa KIDS: Alumnes de 3 a 6 anys.

>   L'alumne assolirà els coneixements bàsics de la llengua en àrees del seu entorn o interès -el temps, la roba, l'esbarjo i el menjar- i articularà mots i expressions dins d'un context determinat.
>   Tot el que fem a l'etapa Kids dona la base perquè a partir d'aquí els infants puguin construir el seu coneixement de l'anglès en l'etapa Junior.
>   L'etapa comprèn els nivells Kids 1, Kids 2 i Kids 3.

» Etapa JUNIOR: Alumnes de 6 a 12 anys.

>   Donem una gran importància a la lectura tant a classe com a casa. Els aspectes gramaticals es treballen sempre d'un forma implícita sense analitzar estructures.
>   L'etapa Junior és la base perquè a l'etapa TEENS els alumnes puguin treballar l'anglès des d'un punt de vista més formal.
>    L'etapa comprèn des de els nivells Junior 1 a Junior 6.
>    Els cursos són de 2 hores setmanals d'octubre a juny.

» Etapa TEENS: Alumnes de 12 a 16 anys.

>    L'objectiu és que l'alumne assoleixi el nivell previ al curs preparatori del First Certificate in English --FCE-- de la University of Cambridge, un nivell que els permetrà desenvolupar tots els aspectes de la llengua necessaris per a comunicar-se en anglès.
>    L'etapa comprèn els nivells Teens1 i Teens 2 corresponents als nivells A1 fins B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

» Anglès CLASSES PARTICULARS:
English coaching (one to one tailor made courses): classes particulars d'anglès per totes les edats fetes a mida de les necessitats de l'alumne. Es treballaran els aspectes que l'alumne necessiti reforçar (producció oral, gramàtica...) S'entregarà un “report” (butlletí) setmanal per tal de veure la progressió de l'alumne.