Activitats per a tothom!

 
ilustra-extra escolars.png
logo-extra escolars.png

Com cada any, l'escola organitza un seguit d'activitats extra escolars amb l'afany d'oferir a les famílies i en especial als alumnes, la possibilitat d'omplir el seu espai de lleure durant la setmana.


Des de l'escola us animem a que ajudeu als vostres fills i filles a escollir allò que a ells els agrada. Malgrat els pares siguem qui posem el criteri per a trobar la justa mesura entre allò que a cada infant li convé i allò que cada infant vol fer, és també important que siguin els alumnes qui puguin aportar la seva opinió de forma conjunta amb vosaltres.


Totes les activitats han estat pensades en coherència amb el projecte de centre.

» En el dossier adjunt podreu trobar tota la informació de les nostres activitats extra escolars.

2021/2022

Anglès

Cursos d'anglès per alumnes des de P3 fins a 4t d'ESO. Horaris de matí, migdia i tarda amb un mínim de 7 alumnes per grup. A la graella d’activitats del dossier d'extra escolars adjunt teniu els horaris, tot i que s’acabaran d’establir els grups per franges horàries en funció dels alumnes apuntats . 

» Etapa KIDS: Alumnes de 3 a 6 anys.

>   L'alumne assolirà els coneixements bàsics de la llengua en àrees del seu entorn o interès -el temps, la roba, l'esbarjo i el menjar- i articularà mots i expressions dins d'un context determinat.
>   Tot el que fem a l'etapa Kids dona la base perquè a partir d'aquí els infants puguin construir el seu coneixement de l'anglès en l'etapa Junior.
>   L'etapa comprèn els nivells Kids 1, Kids 2 i Kids 3.

» Etapa JUNIOR: Alumnes de 6 a 12 anys.

>   Donem una gran importància a la lectura tant a classe com a casa. Els aspectes gramaticals es treballen sempre d'un forma implícita sense analitzar estructures.
>   L'etapa Junior és la base perquè a l'etapa TEENS els alumnes puguin treballar l'anglès des d'un punt de vista més formal.
>    L'etapa comprèn des de els nivells Junior 1 a Junior 6.
>    Els cursos són de 2 hores setmanals d'octubre a juny.

» Etapa TEENS: Alumnes de 12 a 16 anys.

>    L'objectiu és que l'alumne assoleixi el nivell previ al curs preparatori del First Certificate in English --FCE-- de la University of Cambridge, un nivell que els permetrà desenvolupar tots els aspectes de la llengua necessaris per a comunicar-se en anglès.
>    L'etapa comprèn els nivells Teens1 i Teens 2 corresponents als nivells A1 fins B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

» Anglès CLASSES PARTICULARS:
English coaching (one to one tailor made courses): classes particulars d'anglès per totes les edats fetes a mida de les necessitats de l'alumne. Es treballaran els aspectes que l'alumne necessiti reforçar (producció oral, gramàtica...) S'entregarà un “report” (butlletí) setmanal per tal de veure la progressió de l'alumne.

 
teclas del piano

Música

» Instrument:

Piano, guitarra, violí i flauta travessera.
Classes individuals de 30min, 45min o 1 hora setmanal. Adreçat a alumnes a partir de P5.

» Música creativa:

Activitat grupal de 45 minuts setmanals, on de manera pràctica i dinàmica crearem música, tocarem instruments, interpretarem audicions, cantarem a la coral i gaudirem tot fent música. L’activitat només es durà a terme si hi ha un mínim de 5 alumnes.

 

Bàsquet

Escola de bàsquet

En aquesta activitat es fa un treball d’iniciació al bàsquet, per aprendre les destreses bàsiques de l’esport de la cistella. També es comença a fer conèixer als nens i nenes les normes bàsiques del bàsquet. Les activitats s’organitzen en forma de jugades i van encaminades a assolir una millora tècnica. Un cop acabat el període d’escola, es formen els equips per començar a competir a la lliga del consell escolar.

Activitat adreçada a alumnes de cicle inicial de primària
Mínim 8 alumnes per grup

Bàsquet Competició
Tornem a competir amb alumnes de Primària.
L’activitat està oberta a tots els alumnes de 3r i 4t de Primària. L’equip jugarà en la categoria benjamí. Els equips són mixtos i competeixen a la lliga del consell escolar.


En competició, a part de seguir millorant aspectes tècnics, també es comencen a treballar els valors del joc en equip, el respecte als contraris i àrbitres i acceptar la derrota i la victòria.
Cal un mínim de 10 alumnes per poder formar un equip.

 

Natació

Activitat dirigida a alumnes d'Infantil, 1r i 2n de primària que es realitza a la piscina CEM Sant Andreu al C/ Santa Coloma 25.  Els alumnes es desplaçaran en autocar acompanyats per monitors de l'escola. Un cop acabada l'activitat, les famílies hauran de recollir els alumnes al CEM Sant Andreu.


L'activitat de piscina no es realitzarà si no hi ha un mínim de 33 alumnes.

ilustra2-extra escolars.png
 

Inscripcions