Activitats per a tothom!

 
ilustra-extra escolars.png
logo-extra escolars.png

Com cada any, l'escola organitza un seguit d'activitats extra escolars amb l'afany d'oferir a les famílies i en especial als alumnes, la possibilitat d'omplir el seu espai de lleure durant la setmana.


Des de l'escola us animem a que ajudeu als vostres fills i filles a escollir allò que a ells els agrada. Malgrat els pares siguem qui posem el criteri per a trobar la justa mesura entre allò que a cada infant li convé i allò que cada infant vol fer, és també important que siguin els alumnes qui puguin aportar la seva opinió de forma conjunta amb vosaltres.


Totes les activitats han estat pensades en coherència amb el projecte de centre.

» En el dossier adjunt podreu trobar tota la informació de les nostres activitats extra escolars.

2022/2023

Anglès

Cursos d'anglès per alumnes des de P3 fins a 4t d'ESO. Horaris de matí, migdia i tarda amb un mínim de 7 alumnes per grup. A la graella d’activitats del dossier d'extra escolars adjunt teniu els horaris, tot i que s’acabaran d’establir els grups per franges horàries en funció dels alumnes apuntats . 

» Etapa KIDS: Alumnes de 3 a 6 anys.

>   L'alumne assolirà els coneixements bàsics de la llengua en àrees del seu entorn o interès -el temps, la roba, l'esbarjo i el menjar- i articularà mots i expressions dins d'un context determinat.
>   Tot el que fem a l'etapa Kids dona la base perquè a partir d'aquí els infants puguin construir el seu coneixement de l'anglès en l'etapa Junior.
>   L'etapa comprèn els nivells Kids 1, Kids 2 i Kids 3.

» Etapa JUNIOR: Alumnes de 6 a 12 anys.

>   Donem una gran importància a la lectura tant a classe com a casa. Els aspectes gramaticals es treballen sempre d'un forma implícita sense analitzar estructures.
>   L'etapa Junior és la base perquè a l'etapa TEENS els alumnes puguin treballar l'anglès des d'un punt de vista més formal.
>    L'etapa comprèn des de els nivells Junior 1 a Junior 6.
>    Els cursos són de 2 hores setmanals d'octubre a juny.

» Etapa TEENS: Alumnes de 12 a 16 anys.

>    L'objectiu és que l'alumne assoleixi el nivell previ al curs preparatori del First Certificate in English --FCE-- de la University of Cambridge, un nivell que els permetrà desenvolupar tots els aspectes de la llengua necessaris per a comunicar-se en anglès.
>    L'etapa comprèn els nivells Teens1 i Teens 2 corresponents als nivells A1 fins B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

» Anglès CLASSES PARTICULARS:
English coaching (one to one tailor made courses): classes particulars d'anglès per totes les edats fetes a mida de les necessitats de l'alumne. Es treballaran els aspectes que l'alumne necessiti reforçar (producció oral, gramàtica...) S'entregarà un “report” (butlletí) setmanal per tal de veure la progressió de l'alumne.

 
teclas del piano

Sensivilització i iniciació musical

• Activitat grupal d’1 hora setmanal dirigida a l’alumnat des de P3 fins a 2n de Primària. (mínim número d’infants 5, màxim 12). Pla reglat.

La formació musical en les primeres etapes de la infància incideix en el seu desenvolupament físic, motriu i cognitiu. Aquesta activitat té per objectiu acostar la música als més petits a través del joc motriu, la dansa, la cançó, el moviment lliure i la creativitat fent un treball sensorial i lúdic a partir de varies pedagogies musicals com les que proposen Dalcroze, Willems o Orff.

Les sessions compten amb un nombre reduït d’infants que afavorirà crear un espai d’aprenentatge on se sentin segurs, còmodes i entusiasmats per descobrir el seu entorn des d’una perspectiva musical, a través dels sentits i les emocions que aquests generin.

Llenguatge musical

• Activitat grupal d’1 hora setmanal dirigida a l’alumnat des de 3r a 6è de Primària. (mínim número d’infants 5, màxim 12). Pla reglat.

• Formació musical reglada per tots aquells alumnes que vulguin cursar uns estudis de forma continuada. Consta de 4 cursos de nivell elemental i 4 cursos de grau mig. De la mateixa manera, disposem d’ un equip de professors per preparar alumnes a proves oficials, formació superior i realitzar proves de pas de grau.

Sessions individuals d’instrument

• Activitat grupal d’1 hora setmanal dirigida a l’alumnat des de 3r a 6è de Primària. (mínim número d’infants 5, màxim 12). Pla reglat.

• Formació musical reglada per tots aquells alumnes que vulguin cursar uns estudis de forma continuada. Consta de 4 cursos de nivell elemental i 4 cursos de grau mig. De la mateixa manera, disposem d’ un equip de professors per preparar alumnes a proves oficials, formació superior i realitzar proves de pas de grau.

Instrument per parelles

• En els cursos d’iniciació i sensibilització es pot començar a introduir l’aprenentatge de l’instrument. Es fa per parelles per poder fer un seguiment individualitzat i alhora puguin ser sessions amenes i d’aprenentatge cooperatiu. Tenen molt de pes els aspectes posturals i de descobriment de la projecció sonora de cada instrument, així com el treball per l’escolta del company/a i poder conjuntament elaborar patrons rítmics, melòdics i peces variades.

• Activitat de mitja hora setmanal. Pensat per a alumnes d'iniciació. Pla reglat.


 

Grup instrumental

• En grups reduïts, d’entre 3 i 5 alumnes a partir de 3r de primària, es du a terme l’aprenentatge de l’instrument de forma conjunta. Amb el mateix instrument, els i les alumnes aprenen la tècnica pròpia i el desenvolupament de melodies per més endavant poder interpretar fragments i cançons. Pla alternatiu amb enfocament lúdic.
Instruments: ukelele, guitarra i oberts a altres possibilitats si hi ha interès.

• Activitat de mitja hora setmanal. Mínim 3 alumnes, màxim 5.


 

 
 
 
 
Entrenador de fútbol para niños ' s

Iniciació esportiva

Activitat de 2 sessions setmanals d’1 hora amb grups d’entre 5 i 15 alumnes adreçat a infants des de P3 fins a 2n de primària. L’objectiu és fer un tast de diferents esports i aprendre junts les regles bàsiques de cada esport i curiositats i característiques que amaguen alguns d’ells.


Treballarem la tècnica individual, les jugades en equip i la simulació de partits i competicions. L’objectiu és que aprenguin jugant, que desenvolupin la seva part cooperativa/competitiva, que potenciïn les seves habilitats motrius relacionades amb cada esport i que descobreixin esports diferents que no s’havien plantejat.

Entrenaments en grup per mares i pares

De la mà del mestre d’educació física de l’escola, oferim entrenaments de condicionament físic en grup. Amb material divers que proporcionarem combinarem exercicis de musculació i tonificació amb treball cardiovascular. S’adaptaran els exercicis i els entrenaments a les necessitats i objectius de cadascú.
 

 
 
 
Gimnasia

Ball contemporani

Activitat de 2 sessions setmanals d’1 hora amb grups d’entre 5 i 15 alumnes en els que els objectius són:
• Gaudir de la música expressant-nos lliurament.
• Expressar els sentiments i emocions.
• Entrenar les capacitats teatrals, la psicomotricitat i la coordinació.

>  Grup 1: alumnat de P3 a P5, dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00
>  Grup 2: alumnat de 1r a 4t de primària, dimarts i dijous de 17:00 a 18:00

ilustra2-extra escolars.png
 

Natació

Activitat dirigida a alumnes d'Infantil, 1r i 2n de primària que es realitza a la piscina CEM Sant Andreu al C/ Santa Coloma 25.  Els alumnes es desplaçaran en autocar acompanyats per monitors de l'escola. Un cop acabada l'activitat, les famílies hauran de recollir els alumnes al CEM Sant Andreu.


L'activitat de piscina no es realitzarà si no hi ha un mínim de 33 alumnes.

ilustra2-extra escolars.png
patines en línea
 

Divendres sobre rodes

Activitat duna sessió setmanal d’1 hora amb grups d’entre 7 i 15 alumnes de primària.


L’objectiu d’aquesta activitat es aprendre a desplaçar-se sobre patins amb el treball de l’equilibri i l’expressió corporal. Respectant el ritme de cada alumne/a s’aprofundirà en les figures bàsiques del patinatge artístic i les piruetes.

ilustra2-extra escolars.png
Niños meditando
 
 

Ioga

Activitat duna sessió setmanal d’1 hora amb grups d’entre 5 i 15 alumnes.
Objectius:
• Fer exercici.
• Conèixer el propi cos.
• Canalitzar les emocions.
• Adquirir eines per relaxar-se i concentrar-se.


>  Grup 1: Alumnat de P3 a P5 dijous de 17:00 a 18:00
>  Grup 2: Alumnat de primària dilluns de 17:00 a 18:00

ilustra2-extra escolars.png