top of page
3sala3-B.jpg

L'escola

Documents
historia

La nostra història

Ramon Costafreda i Ramona Cubeles, juntament amb el també mestre Joan Roure, van decidir l'any 1946, en plena postguerra i sense tenir cap ajuda aliena, fundar una escola on poguessin desenvolupar tots els coneixements pedagògics adquirits als anys 30 en el marc formatiu de la Generalitat, en un dels moments més rics de renovació pedagògica que ha viscut Catalunya.

Tots aquests principis pedagògics els van anar implementant i transmetent al seu alumnat, en una època tan difícil com eren els anys 40-60 en què l'ensenyament s'havia convertit en un simple treball memorístic.

Uns dels objectius dels seus fundadors era aconseguir, a més d'un alt nivell intel·lectual, una sòlida formació en valors, l'aprendre a aprendre, despertar l'esperit crític i el foment de la música i el teatre.

A la dècada dels anys 70-80 es produeix el primer relleu generacional. Els seus fills, Joan Mª Roure i Josefina Peraire, i Montserrat Costafreda al capdavant, agafen les regnes de l'Equip Docent, per, amb l'esforç conjunt, seguir el camí iniciat pels seus pares i fundadors tot incorporant-hi els canvis i avenços adequats a l'època. Van haver de fer front als continus canvis de lleis educatives i a la dificultat que suposa ser una escola petita i familiar.

 

A partir dels anys 90 és quan la tercera generació familiar agafa el relleu. L'Anna Ferrer, juntament amb els equips directius i el claustre de professorat, donen un nou impuls a l'escola, tot dotant-la dels últims avenços tecnològics i pedagògics, per convertir el Ramon Llull en una escola moderna a la recerca de les necessitats pedagògiques del  nostre alumnat.

equip directiu
El nostre equip directiu és l’agent dinamitzador dels canvis de l’escola. Proper i sempre obert a les famílies per a treballar de forma conjunta.

L'equip directiu

Titularitat

Directora

Mª José Gràcia
» mari@escolaramonllull.cat 

Caps d'estudi

Infantil

Rosa Álvarez
» rosa@escolaramonllull.cat  

Primària

Judit Ballester
» judit@escolaramonllull.cat  

Secundària

Pilar Ràfales
» pilar.rafales@escolaramonllull.cat 

simbol-RLL.png
El nostre equip docent és un dels pilars de l’escola. Estable, sempre atent als canvis, i màxim agent de l’acció educativa de l’escola.
equip docent

L'equip docent

Tutores d'infantil

Mestres d'infantil

I4 - I5

Paula Gascón

» paula@escolaramonllull.cat

Tutores de primària

4r

Mònica González

» monica@escolaramonllull.cat

3r
Barbara Tejerderas
» barbara@escolaramonllull.cat

Mestres de primària

Mª José Gràcia

» mari@escolaramonllull.cat

 

Judit Ballester

» judit@escolaramonllull.cat 

Lupe Alabarce

» lupe@escolaramonllull.cat

Vetlladora

Tutors/es secundària

Primer 

Antoni Garcia

» toni@escolaramonllull.cat

Segon

Puri López

» puri@escolaramonllull.cat

Tercer

Àlex Batlle 

» alexb@escolaramonllull.cat 

Quart

Joan Serra

» joan@escolaramonllull.cat 

Professorat secundària

Pilar Ràfales

» pilar.rafales@escolaramonllull.cat

Ferran Martínez

» ferran@escolaramonllull.cat 

Josep Dominguez

» josep@escolaramonllull.cat

Equip SIEI

Mª Jesús Jiménez

m.jesus@escolaramonllull.cat  

Eq. psicopedagogic

Equip psicopedagògic

Mª Jesús Jiménez

m.jesus@escolaramonllull.cat  

Des de l’equip psicopedagògic vetllem per l’atenció a la diversitat del nostre alumnat. Fem una tasca de prevenció a les diferents etapes tant a nivell grupal com individual. Acompanyem a l'alumnat per tal de facilitar un  desenvolupament harmònic, atenent aspectes d’aprenentatge, relacionals i emocionals. Acompanyem  a les famílies des de la criança de l'alumnat més petits, fins als grans canvis que viuen els i les adolescents. Assessorem a l’equip docent en estreta col·laboració. Participem en el Pla de Convivència, tant en la planificació com en la seva aplicació.  Dinamització de grups, assemblees i mediació són algunes de les eines que utilitzem. Ajudem a reflexionar i prendre decisions amb l’orientació professional d’una manera personalitzada. 

Pre-inscripcions i matícula

Informació Escola

Si t'interessa conèixer la nostra escola i el nostre projecte educatiu, omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu per concertar una entrevista individualitzada i poder resoldre els teus dubtes i inquietuds.

Omple el formulari i t'informarem.

Gràcies pel teu missatge!

bottom of page