Ramon Costafreda i Ramona Cubeles, juntament amb el també mestre Joan Roure, van decidir l'any 1946, en plena postguerra i sense tenir cap ajuda aliena, fundar una escola on poguessin desenvolupar tots els coneixements pedagògics adquirits als anys 30 en el marc formatiu de la Generalitat, en un dels moments més rics de renovació pedagògica que ha viscut Catalunya.

Tots aquests principis pedagògics els van anar implementant i transmetent als seus alumnes, en una època tan difícil com eren els anys 40-60 en què l'ensenyament s'havia convertit en un simple treball memorístic.

Uns dels objectius dels seus fundadors era aconseguir, a més d'un alt nivell intel·lectual, una sòlida formació en valors, l'aprendre a aprendre, despertar l'esperit crític i el foment de la música i el teatre.

A la dècada dels anys 70-80 es produeix el primer relleu generacional. Els seus fills, Joan Mª Roure i Josefina Peraire, i Montserrat Costafreda al capdavant, agafen les regnes de l'Equip Docent, per, amb l'esforç conjunt, seguir el camí iniciat pels seus pares i fundadors tot incorporant-hi els canvis i avenços adequats a l'època. Van haver de fer front als continus canvis de lleis educatives i a la dificultat que suposa ser una escola petita i familiar.

 

A partir dels anys 90 és quan la tercera generació familiar agafa el relleu. L'Anna Ferrer, juntament amb els equips directius i el claustre de professors, donen un nou impuls a l'escola, tot dotant-la dels últims avenços tecnològics i pedagògics, per convertir el Ramon Llull en una escola moderna a la recerca de les necessitats pedagògiques dels nostres alumnes.

 
Primer 

Cares Díaz

» cares@escolaramonllull.cat

Segon 

Antoni Garcia

» toni@escolaramonllull.cat

Tercer 

Àlex Batlle 

» alexb@escolaramonllull.cat 

 
 
Infantil i Primària

Pilar Aparicio
pilar.aparicio@escolaramonllull.cat

ESO

Mª Jesús Jiménez
m.jesus@escolaramonllull.cat  

Des de l’equip psicopedagògic vetllem per l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes.

Fem una tasca de prevenció a les diferents etapes tant a nivell grupal com individual. 

Acompanyem als alumnes per tal de facilitar un  desenvolupament harmònic, atenent aspectes d’aprenentatge, relacionals i emocionals.

Acompanyem  a les famílies des de la criança dels més petits, fins als grans canvis que viuen els adolescents.

Assessorem a l’equip docent en estreta col·laboració.

Participem en el Pla de Convivència, tant en la planificació com en la seva aplicació.  Dinamització de grups, assemblees i mediació són algunes de les eines que utilitzem.

Ajudem a reflexionar i prendre decisions amb l’orientació professional d’una manera personalitzada. 

 

Amb la nostra voluntat de treballar plegats amb les famílies des del primer moment, oferim espais individualitzats d’informació on, des de l’escolta de les vostres necessitats i inquietuds, us acompanyem en el procés de selecció d’una escola per la vostra filla i fill.

Vine a conèixer l’escola Ramon Llull

Portes obertes: dissabte 7 de març

Trobada amb les noves famílies: 11.00h

Podeu sol·licitar una entrevista individualitzada al telèfon 93 351 82 14

» Informació de la preinscripció del curs 2020-2021

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general  

© Escola Ramon Llull 2019  /  » Política de Cookies    » Tractament de dades

Infantil i Primària C. Biscaia, 439.  T. 93 351 89 56  /  08027 Barcelona  /  a8008656@xtec.cat   

Secundaria C. Matanzas, 5.  T.93 351 82 14  /  08027 Barcelona  /  a8008656@xtec.cat   

  • Negro del icono de YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram