L'escola

L'estiu

passat vàrem reformar completament les aules d'infantil.

 

La nostra història

Ramon Costafreda i Ramona Cubeles, juntament amb el també mestre Joan Roure, van decidir l'any 1946, en plena postguerra i sense tenir cap ajuda aliena, fundar una escola on poguessin desenvolupar tots els coneixements pedagògics adquirits als anys 30 en el marc formatiu de la Generalitat, en un dels moments més rics de renovació pedagògica que ha viscut Catalunya.

Tots aquests principis pedagògics els van anar implementant i transmetent als seus alumnes, en una època tan difícil com eren els anys 40-60 en què l'ensenyament s'havia convertit en un simple treball memorístic.

Uns dels objectius dels seus fundadors era aconseguir, a més d'un alt nivell intel·lectual, una sòlida formació en valors, l'aprendre a aprendre, despertar l'esperit crític i el foment de la música i el teatre.

A la dècada dels anys 70-80 es produeix el primer relleu generacional. Els seus fills, Joan Mª Roure i Josefina Peraire, i Montserrat Costafreda al capdavant, agafen les regnes de l'Equip Docent, per, amb l'esforç conjunt, seguir el camí iniciat pels seus pares i fundadors tot incorporant-hi els canvis i avenços adequats a l'època. Van haver de fer front als continus canvis de lleis educatives i a la dificultat que suposa ser una escola petita i familiar.

 

A partir dels anys 90 és quan la tercera generació familiar agafa el relleu. L'Anna Ferrer, juntament amb els equips directius i el claustre de professors, donen un nou impuls a l'escola, tot dotant-la dels últims avenços tecnològics i pedagògics, per convertir el Ramon Llull en una escola moderna a la recerca de les necessitats pedagògiques dels nostres alumnes.

El nostre equip docent és un dels pilars de l’escola. Estable, sempre atent als canvis, i màxim agent de l’acció educativa de l’escola.
 

L'equip docent

Director

Caps d'estudi

Infantil

Judit Ballester
» judit@escolaramonllull.cat  

Primària

Mª José Gràcia
» mari@escolaramonllull.cat 

Secundària

Pilar Ràfales
» pilar.rafales@escolaramonllull.cat 

Tutores d'infantil

P3

Rosa Àlvarez
» rosa@escolaramonllull.cat   

P5

Judit Ballester

» judit@escolaramonllull.cat  

Mestra d'infantil

Tutores de primària

Primer

Sonia Ferrer

» Sonia@escolaramonllull.cat

Quart

Mònica González
» monica@escolaramonllull.cat   

Segon

Teresa Nadal
» teresa@escolaramonllull.cat  

Tercer

Guadalupe Alabarce

» lupe@escolaramonllull.cat  

Sisè

Laia Palet

» laia@escolaramonllull.cat    

Mestres de primària

Tutors secundària

Primer 

Cares Díaz

» cares@escolaramonllull.cat

Segon 

Antoni Garcia

» toni@escolaramonllull.cat

Tercer 

Àlex Batlle 

» alexb@escolaramonllull.cat 

Professors secundària

Àlex Aguilar.

» alex.aguilar@escolaramonllull.cat                   

Ferran Martínez

» ferran@escolaramonllull.cat 

Marina Fort

» marina@escolaramonllull.cat 

 

El nostre equip directiu és l’agent dinamitzador dels canvis de l’escola. Proper i sempre obert a les famílies per a treballar de forma conjunta.
 

L'equip directiu

Titularitat

Director

Caps d'estudi

Infantil

Judit Ballester
» judit@escolaramonllull.cat  

Primària

Mª José Gràcia
» mari@escolaramonllull.cat 

Secundària

Pilar Ràfales
» pilar.rafales@escolaramonllull.cat 

 

Equip psicopedagògic

Infantil i Primària

Pilar Aparicio
pilar.aparicio@escolaramonllull.cat

ESO

Mª Jesús Jiménez
m.jesus@escolaramonllull.cat  

Des de l’equip psicopedagògic vetllem per l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes.

Fem una tasca de prevenció a les diferents etapes tant a nivell grupal com individual. 

Acompanyem als alumnes per tal de facilitar un  desenvolupament harmònic, atenent aspectes d’aprenentatge, relacionals i emocionals.

Acompanyem  a les famílies des de la criança dels més petits, fins als grans canvis que viuen els adolescents.

Assessorem a l’equip docent en estreta col·laboració.

Participem en el Pla de Convivència, tant en la planificació com en la seva aplicació.  Dinamització de grups, assemblees i mediació són algunes de les eines que utilitzem.

Ajudem a reflexionar i prendre decisions amb l’orientació professional d’una manera personalitzada. 

 

Preinscripció i matrícula

Procediment Online del 13 al 22 de maig.

Procediment presencial només amb cita previa del 19 al 22 de maig.

Recordeu que en tots dos casos cal aportar la següent documentació:

  • Resguard de la sol·licitud (que rebreu al vostre correu un cop realitzat el procés de preinscripció)

  • Escàner o fotografia de la pàgina del llibre de família del futur alumne (si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

  • Escàner o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • Escàner o fotografia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

  • Identificador de l'alumne per aquells alumnes que ja hagin estat escolaritzats en algun altre centre. (Els alumnes que s'inscriuen a P3 encara no en tenen).

En els següents links trobareu penjada la informació i  la documentació necessària per dur a terme el procés:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

 

Un cop hagueu realitzat el procés, envieu el resguard i la documentació al correu oficial de l'escola: a8008656@xtec.cat

CODI CENTRE: 08008656

Per qualsevol dubte i/o consulta, podeu trucar al següent telèfon: 643659166

Tenim places lliures a P3 i P5 pel curs 2020-21.
Omple el formulari i t'informarem.

© Escola Ramon Llull 2019  /  » Política de Cookies    » Tractament de dades

Infantil i Primària C. Biscaia, 439.  T. 93 351 89 56  /  08027 Barcelona  /  a8008656@xtec.cat   

Secundaria C. Matanzas, 5.  T.93 351 82 14  /  08027 Barcelona  /  a8008656@xtec.cat   

  • Negro del icono de YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram