Actiu i amb inicitaiva-BN.jpg
Oferim el
Diploma DUAL
per obtindre el
American High School Diploma
Més informació »
Anglès des de P3

El projecte

A l’escola Ramon Llull treballem per acompanyar a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge des del respecte cap a la pròpia llibertat i curiositat. Així, establim un marc cooperatiu de treball on per una banda guiem el treball en equip i per l’altra atenem la individualitat de cada alumne per assegurar-nos el seu equilibri emocional i cognitiu.

Al llarg de tota l’escolaritat, l’acompanyem a aprendre a aprendre i també a desaprendre.

Mitjançant la reflexió, treballem per fomentar el pensament crític de l’infant i del jove, tot reforçant el com i el perquè per sobre del què. Alhora, des de fa 5 anys, incorporem de forma progressiva el treball interdisciplinari tot defugint, sempre que ens és possible, de la tradicional fragmentació de les àrees.

Ens mantenim atents als reptes tant socials com mediambientals que es presenten, i estem sempre en continua formació per seguir a l’avantguarda de les innovacions metodològiques i pedagògiques.

 

Quan parlem de la nostra escola, parlem de l’univers del Ramon Llull:

 

L'univers de l'alumne

1.jpg

Compromès amb el respecte per al medi ambient.

2.jpg

Imaginatiu, creatiu i autònom.

3.jpg

Bon comunicador.

4.jpg

Capacitat per identificar i gestionar les emocions.

5.jpg

Responsable
en l’ús de les TIC.

6.jpg

Preparat per treballar

en equip.

7.jpg

Competent en llengua anglesa.

8.jpg

Solidari, compromès i obert a les diferències.

9.jpg

Observador, crític i reflexiu.

10.jpg

Actiu i amb iniciativa.

 
La metodologia
Com ho fem?

Promovem el sentiment de pertinença al grup  per formar persones compromeses amb l’entorn i la societat.

Sensibilitzem el nostre alumnat de la importància de respectar el medi ambient i treballar per un món més sostenible.

Activitats recents dels nostres alumnes:

Escoltem les emocions dels nostres alumnes i els ajudem a gestionar-les per esdevenir adults amb competències emocionals.

Atenem la diversitat de ritme i maneres d’aprendre. Acompanyem els nostres alumnes tot respectant les necessitats individuals de cadascú.

Facilitem un aprenentatge vivencial, tot incidint en el procés i potenciant les estratègies dels nostres alumnes per resoldre des del procediment i no des del concepte.

Prioritzem l’aprenentatge cooperatiu per assolir habilitats socials i de treball dins i fora de l’entorn escolar.

Treballem en anglès des de P3, així la llengua anglesa esdevé una manera natural de comunicació a l’escola.

Potenciem el desenvolupament de la competència oral perquè els nostres alumnes esdevinguin bons comunicadors.

Utilitzem les TIC de forma habitual en el desenvolupament dels processos d’ensenyament/aprenentatge.

Som una escola solidària que transmet el valor de la solidaritat, entès no només com a projecte de cooperació internacional sinó també dins de la nostra comunitat educativa i en el nostre entorn més proper.