top of page
Actiu i amb inicitaiva-BN.jpg
Anglès des de i3

El projecte


Extra
Escolars
2024-2025

Més informació »
Oferim el
Diploma DUAL
per obtindre el

American High School Diploma
Més informació »

 

A l’escola Ramon Llull treballem per acompanyar a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge des del respecte cap a la pròpia llibertat i curiositat. Així, establim un marc cooperatiu de treball on per una banda guiem el treball en equip i per l’altra atenem la individualitat de l'alumnat per assegurar-nos el seu equilibri emocional i cognitiu.

Al llarg de tota l’escolaritat, l’acompanyem a aprendre a aprendre i també a desaprendre.

Mitjançant la reflexió, treballem per fomentar el pensament crític de l’infant i del jove, tot reforçant el com i el perquè per sobre del què. Alhora, incorporem de forma progressiva el treball interdisciplinari tot defugint, sempre que ens és possible, de la tradicional fragmentació de les àrees.

Ens mantenim atentes als reptes tant socials com mediambientals que es presenten, i estem sempre en continua formació per seguir a l’avantguarda de les innovacions metodològiques i pedagògiques.

Projecte
Univers

Quan parlem de la nostra escola, parlem de l’univers del Ramon Llull:

L'univers de l'alumne

Gestionar emocions

Capacitat per identificar i gestionar les emocions.

Imaginació, creativitat

Imaginatiu, creatiu i autònom.

Observador, crític i reflexiu

Observador, crític i reflexiu.

Treball en equip

Preparat per treballar

en equip.

Competencia llengua anglesa

Competent en llengua anglesa.

Comunicació parlada

Bon comunicador.

Responsavilitat TIC

Responsable
en l’ús de les TIC.

Solidaritat, compromís i obert

Solidari, compromès i obert a les diferències.

Actiu i amb iniciativa

Actiu i amb iniciativa.

Compromís amb el medi ambient

Compromès amb el respecte per al medi ambient.

Material Escola Ramon Llull
Prioritats en l'aprenentatge

La metodologia

Com ho fem?

Escoltem les emocions del nostre alumnat i l'ajudem a gestionar-les per esdevenir adults amb competències emocionals.

Atenem la diversitat de ritme i maneres d’aprendre. Acompanyem el nostre alumnat tot respectant les necessitats individuals de cadascú.

Facilitem un aprenentatge vivencial, tot incidint en el procés i potenciant les estratègies del nostre alumnat per resoldre des del procediment i no des del concepte.

Prioritzem l’aprenentatge cooperatiu per assolir habilitats socials i de treball dins i fora de l’entorn escolar.

Treballem en anglès des de i3, així la llengua anglesa esdevé una manera natural de comunicació a l’escola.

Potenciem el desenvolupament de la competència oral perquè el nostre alumnat esdevingui bon comunicador.

Utilitzem les TIC de forma habitual en el desenvolupament dels processos d’ensenyament/ aprenentatge.

Som una escola solidària que transmet el valor de la solidaritat, entès no només com a projecte de cooperació internacional sinó també dins de la nostra comunitat educativa i en el nostre entorn més proper.

Promovem el sentiment de pertinença al grup per formar persones compromeses amb l’entorn i la societat.

Sensibilitzem el nostre alumnat de la importància de respectar el medi ambient i treballar per un món més sostenible.

bottom of page