9.jpg

Observador, crític i reflexiu

Fomentem l’actitud crítica i reflexiva mitjançant l’observació per esdevenir part activa de l’aprenentatge.