Activa i amb iniciativa

Situem a l’alumne com a protagonista actiu dels seus propis aprenentatges per acompanyar-lo a transformar les seves idees en accions individuals i col·lectives.
 

I tu? Com actues davant les teves idees?