top of page
dual-CAP2.jpg
Diploma Dual

El Diploma Dual es va originar l’any 2001, quan Academica va iniciar un programa oficial de convalidació de títols amb diferents països per facilitar a l'alumnat que es desplaçaven temporalment als Estats Units per l’obtenció de l’American High School Diploma i que, alhora, poguessin acabar el Batxillerat del seu país d’origen que altrament perdrien.

Preparant estudiants per als nous reptes

Objectius del diploma DUAL

1. Immersió lingüística
Totes les assignatures i les relacions amb el professorat s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.
El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. L'alumnat pensa i treballa en anglès, participa en classes magistrals i es pot comunicar diàriament amb professorat nadiu, participa en Live Sessions amb altres companys/es i, en definitiva, es defensa autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

2. Immersió tecnològica
» Domini en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.
» Participació activa: l’alumnat marca el
seu ritme d’aprenentatge, és responsable de la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi procés formatiu.
» Desenvolupament de:
• pensament crític
• destreses d’investigació
• anàlisi d’informació.

3. Immersió personal
Adquisició de valors que són la garantia per a l’obtenció i superació dels petits assoliments i fites inicials que l'alumnat s’aniran trobant i que, posteriorment, seran més grans en l’etapa universitària:
» Responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar.
» Alt nivell d’autonomia.
» Aprenentatge de la gestió del temps.
» Capacitat d’adaptació.
» Flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Com s’aconsegueix el diploma DUAL?

El sistema educatiu dels EUA avalua l'alumnat per
coneixements i capacitats. Considera que un alumne/a no ha d’estudiar la mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura...) en dos idiomes diferents, excepte les matèries específiques del país (llengua, cultura, història...).


En aquest context, els convenis internacionals aconseguits per Acadèmica, units a l’excel·lència educativa del programa Diploma Dual®, permeten oferir la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma.

Programa d’estudis
» El Diploma Dual® es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.
» L’avantatge de començar com més aviat millor és que l’alumnat només haurà de fer 1 o 2 assignatures per curs, i la càrrega lectiva serà menor durant el batxillerat.
» Alhora, com més anys estigui en el programa, més gran serà la seva immersió.

L'alumnat del Diploma Dual® han de cursar 6 crèdits online:
• 4 del currículum obligatori
• 2 del currículum optatiu

Assignatures obligatòries
» English: 2 crèdits*
» U.S. History: 1 crèdit
» U.S Goverment+Economics: 1 crèdit

* L’alumnat ha de superar obligatòriament dos nivells d’anglès, independentment del seu nivell inicial: English I-II, English II-III, English III-IV.

Assignatures optatives
» Life Management Skills: 1 crèdit*
» College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit
» Criminology: 1 crèdit
» Psychology: 1 crèdit
» Digital Photography: 1 crèdit
» Concepts of Engineering & Technology: 1 crèdit
» English: 1 crèdit

* Assignatura optativa obligatòria

Per a qualsevol consulta:

Gràcies pel teu missatge!

simbol-RLL.png
bottom of page