top of page
dual-CAP2.jpg
Diploma
Dual

Preparant estudiants per als nous reptes

El Diploma Dual es va originar l’any 2001, quan Academica va iniciar un programa oficial de convalidació de títols amb diferents països per facilitar a alumnes que es desplaçaven temporalment als Estats Units per l’obtenció de l’American High School Diploma i que, alhora, poguessin acabar el Batxillerat del seu país d’origen que altrament perdrien.

Objectius del diploma DUAL

1. Immersió lingüística
Totes les assignatures i les relacions amb el professorat s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.
El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en
classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

2. Immersió tecnològica
» Domini en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

» Participació activa: l’alumne marca el
seu ritme d’aprenentatge, és responsable de la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi procés formatiu.

» Desenvolupament de:
• pensament crític
• destreses d’investigació
• anàlisi d’informació.

3. Immersió personal
Adquisició de valors que són la garantia per a l’obtenció i superació dels petits assoliments i fites inicials que els alumnes s’aniran trobant i que, posteriorment, seran més grans en l’etapa universitària:
» Responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar.
» Alt nivell d’autonomia.
» Aprenentatge de la gestió del temps.
» Capacitat d’adaptació.
» Flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

El sistema educatiu dels EUA avalua els alumnes per
coneixements i capacitats. Considera que un alumne no ha d’estudiar la mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura...) en dos idiomes diferents, excepte les matèries específiques del país (llengua, cultura, història...).
En aquest context, els convenis internacionals aconseguits per Academica, units a l’excel·lència educativa del programa Diploma Dual®, permeten oferir la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma.

Com s’aconsegueix el diploma DUAL?

Els alumnes del Diploma Dual® han de cursar 6 crèdits online:
• 4 del currículum obligatori
• 2 del currículum optatiu

Assignatures obligatòries
» English: 2 crèdits*
» U.S. History: 1 crèdit
» U.S Goverment+Economics: 1 crèdit

* L’alumne ha de superar obligatòriament dos nivells d’anglès, independentment del seu nivell inicial: English I-II, English II-III, English III-IV.

Assignatures optatives
» Life Management Skills: 1 crèdit*
» College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit
» Criminology: 1 crèdit
» Psychology: 1 crèdit
» Digital Photography: 1 crèdit
» Concepts of Engineering & Technology: 1 crèdit
» English: 1 crèdit

* Assignatura optativa obligatòria

Programa d’estudis 2020/21
» El Diploma Dual® es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.
» L’avantatge de començar com més aviat millor és que l’alumne només haurà de fer 1 o 2 assignatures per curs, i la càrrega lectiva serà menor durant el batxillerat.
» Alhora, com més anys estigui en el programa, més gran serà la seva immersió.

Per a qualsevol consulta:

Gràcies pel teu missatge!

simbol-RLL.png
bottom of page