top of page
P1080926_web_cap.jpg

Mirada Oberta

Mirada Oberta

Mirada Oberta pretén crear una vinculació directa entre l’escola i les problemàtiques reals de les poblacions desfavorides de Gàmbia, tot englobant d’aquesta manera dos àmbits d’actuació: la Cooperació i la Sensibilització, de forma que la sensibilització de la nostra comunitat educativa ens porti no només a la contribució econòmica d’un problema de finançament, sinó també a la conscienciació social, per assolir una relació més humana i activa que generi benefici mutu tot defugint de la freda vinculació econòmica.

És per això que des de Mirada Oberta i amb l’escola, volem:

  • Donar al nostre alumnat les eines necessàries per desenvolupar la comprensió de la realitat social.

  • Transmetre al nostre alumnat aquells valors que els formaran com a bones persones, en el sentit més ampli de la paraula.

  • Donar al nostre alumnat les eines i estratègies necessàries que els ajudaran a comprendre el significat de la nostra tasca solidària.

  • Possibilitar que la solidaritat sigui un tret diferencial del nostre alumnat.

  • Millorar les condicions de vida d’unes persones que no han tingut les mateixes oportunitats que el nostre alumnat

bottom of page