top of page
ersamus-2.jpg

Erasmus +

Els nostre professorat viatja per tot Europa

Fruit del treball dels docents del departament d’anglès, l’escola gaudeix d’una beca de la Unió Europea, gràcies a la qual, podem dur a terme un seguit de mobilitats que ens permeten formar-nos i aprendre de diferents sistemes educatius i, poder innovar des d’una perspectiva global prenent com a model països en els que l’educació és una refent.

erasmus+.jpg

PROJECTE ERASMUS+ de mobilitat del personal docent de l’escola a diferents països de la CEE amb l’objectiu de:

» Formar-nos per la millora contínua de la nostra tasca docent.
» Realitzar períodes d’observació a centres pioners per poder obrir la mirada a noves metodologies.
» Enriquir les nostres habilitats en llengua anglesa.

• Projecte 2015 – 2016: Més enllà de les aules: ens obrim al món per aprendre de les bones praxis.
• Projecte 2016 - 2018: Les 4E: Eines, estratègies, emocions i Europa.
• Projecte 2018 – 2020: Reenfocant l’objectiu: l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge.

• Projecte 2021 – 2027:

Pla d'internacionalització i desenvolupament.

ersamus+.jpg

Erasmus+ 2021-2027

Pla d’internacionalització i desenvolupament

Escola Ramon Llull. Cursos 2021-2027

1/ Presentació

• Més de 15 anys apostant per una “internacionalització” de forma espontània » Sistematització de les nostres accions cap a l’obertura a un món global.

• Com? A través de la “professionalització” de les nostres passes per encaminar la nostra tasca cap a l’obertura de l’escola al món.

2/ Perquè internacionalització?

• Obrir la mirada dels infants i joves cap una dimensió internacional de l’educació.

• Ampliar els seus horitzons acadèmics.

• Oferir-los la possibilitat de conèixer noves cultures i noves maneres de treballar.

• Donar “significat” a l’aprenentatge de l’anglès.

• Donar la possibilitat a l’equip docent d’ampliar els estàndards acadèmics del nostre món globalitzat.

• Afegir un valor diferencial a la nostra escola.

erasmus+.jpg
ilustra-ERASMUS.png
neonbrand-zFSo6bnZJTw-unsplash.jpg
Objectius ERASMUS
Objectius

» Obj 1: Treballar mitjançant ABP’s el 40% de les hores lectives en les etapes de primària i secundària.

» Obj 2: Crear al menys un producte a l’any per ser utilitzat a la vida real.

» Obj 3: Crear un espai audiovisual pels grups de CS i secundària.

» Obj 4: Crear un espai Thinking pels grups de CS i secundària.

» Obj 5: Augmentar la motivació de l’alumnat mitjançant tallersa partir de Cicle Superior.

» Obj 6: Treballar amb diferents metodologies.

- Masterclass
- Sessió pràctica
- Sessió experimental
- Sessió sense marc de treball
- Sessió autogestionada
- Sessió liderada per un docent
- Sessió liderada per l'alumnat

» Obj 7: Sistematitzar les tutories individuals.

- Atenció més individualitzada
- Espai segur i proper
- Canal de comunicació per a tothom
- Resolució de dubtes individuals

» Obj 8: Incorporar la meditació com a pràctica habitual en tots els grups des dels 3 als 16 anys.

» Obj 9: Viatjar a Europa en comunitat un cop l’any amb els grups des de 6è a 4t d’ESO.

» Obj 10: Acollir alumnat europeu.

- A l'escola
- A les nostres llars
- Contacte directe
- Gran moment per intercanviar cultura i idiomes

» Obj 11: Realitzar job-shadowings i formació.

bottom of page