top of page
mediadors 2023.jpg

Mediació

A l’escola tenim l’equip de mediació. És un mètode de resolució de conflictes entre dues persones mitjançant l’acompanyament de dos mediadors/es, amb formació específica, que ajuden a les parts a arribar a un acord satisfactori.

És un procés voluntari. Les dues persones ho fan lliurement. En cap cas es pot imposar una mediació.

Mai es jutja: Les persones mediadores tenen una actitud d’escolta i de facilitació del diàleg.

És absolutament confidencial: Només tenen coneixement de la mediació que es du a terme, l'alumnat en conflicte, les persones mediadores implicades i la coordinadora de l’equip.

El respecte és la base del procés.

Qui pot demanar-la?

Qualsevol que formi part de la comunicat educativa.

Es dirigeix especialment a l'alumnat de 5è i 6è d’Educació Primària i a l'alumnat d’ESO.

Com es pot demanar?

Posant-se en contacte directament amb qualsevol component de l’equip de mediació. Si es prefereix es pot plantejar a tutors/es i/o altre professorat, que ho canalitzaran a través de la coordinadora de l’equip.

 

L’equip de mediació està format per alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO. Aquests alumnat rep formació (una sessió setmanal), durant els tres cursos. La formació la imparteix la coordinadora de l’equip, psicòloga de l’escola i un Professors/professora mediador/mediadora.

bottom of page