top of page

L'escola, a casa teva

Durant el període de confinament des de l’escola hem seguit en tot moment “connectats” amb les famílies i els alumnes per poder-nos mantenir al seu costat.

 

La nostra voluntat ha estat des del primer moment mantenir-nos a prop de l’alumnat per dur a terme tasques no només de nivell formatiu sinó també de gestió emocional i acompanyament.

 

Un dels nostres objectius prioritaris és que els alumnes no perdin el contacte amb el professorat, per això setmanalment duem a terme un seguit de connexions que alhora que ens serveixen per fer propostes de tasques de caire formatiu, ens ajuden a mantenir l’essència del grup classe i a poder treballar la part social i emocional.

 

Perquè això sigui possible, el claustre de mestres i professors seguim treballant de forma intensa, mantenim les nostres reunions setmanals per coordinar estratègies de treball, ens reunim per comissions per no aturar els nostres projectes i treballem amb l’equip psicopedagògic per afrontar aquesta situació de màxima complexitat educativa. L’equip directiu, per altra banda, segueix al capdavant coordinant el projecte d’escola i garantint l’acompanyament de tots i cada un dels alumnes.

 

Així, setmanalment els i les nostres alumnes reben una planificació en la que es detallen les connexions que es duran a terme durant la setmana, pensem que d’aquesta manera facilitem la organització familiar i alhora pautem la setmana escolar dels infants i joves.

No hem pretès mai suplir les classes presencials per les classes online, hagués estat com intentar nedar en un mar de sorra, tot al contrari, estem transformant la manera d’exercir la nostra tasca docent, ajustant-nos a un nou mitjà, a un nou context, a unes noves circumstàncies. El currículum i les tasques lectives pures han passat a un 2n pla donant protagonisme al contacte “humà” que malgrat l’hem dut a terme a través de pantalles, està essent de vital importància per mantenir cada grup classe actiu i present.

bottom of page