top of page
EDC-2023.jpg
Estratègia Digital de Centre

Estratégia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre defineix i concreta les línies d’actuació del nostre centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’hi han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

 

Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització del centre. Així, l’alumnat de primària, ESO i docents disposen d'un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic i accés al Drive. Amb aquests usuaris es gestiona tota la comunicació del centre envers les tasques educatives. 

 

A infantil es treballa el pensament computacional amb Bee Bot i Next 1.0; a cicle inicial, Lego Train i Lego Wedo. També utilitzen les tauletes per fer recerca d’informació i disposen de pissarres interactives a l’aula. A cicle mitjà fan ús dels portàtils, per treballar en grup i s’inicien en la utilització de les plaques Makey Makey. L’alumnat de cicle superior fa projectes amb el programa Scratch i disposen d’un Chromebook de propietats que s’utilitza com a eina de treball. A l’etapa d’ESO, cada alumne/a utilitza el seu portàtil per treballar amb diferents plataformes -Google Classroom, Moodle, Clickedu i les pròpies dels llibres digitals-, i també compten amb una placa arduino per treballar la programació.

 

D’altra banda, l’any 2013 l'escola va implementar l'ús de la plataforma de comunicació digital Clickedu que permet gestionar la comunicació amb les famílies, la gestió d’assistència, les qualificacions i butlletins, els llibres digitals, les notícies o les fotografies entre d’altres.

Per conèixer tota l'Estratègia Digital del Centre, i veure com s'implementa a la nostra escola, podeu clicar a l'enllaç següent:

bottom of page