top of page
neonbrand-zFSo6bnZJTw-unsplash.jpg
Objectius

» Obj 1: Treballar mitjançant ABP’s el 40% de les hores lectives en les etapes de primària i secundària.

» Obj 2: Crear al menys un producte a l’any per ser utilitzat a la vida real.

» Obj 3: Crear un espai audiovisual pels grups de CS i secundària.

» Obj 4: Crear un espai Thinking pels grups de CS i secundària.

» Obj 5: Augmentar la motivació de l’alumnat mitjançant tallersa partir de Cicle Superior.

» Obj 6: Treballar amb diferents metodologies.

- Masterclass
- Sessió pràctica
- Sessió experimental
- Sessió sense marc de treball
- Sessió autogestionada
- Sessió liderada per un docent
- Sessió liderada per l'alumnat

» Obj 7: Sistematitzar les tutories individuals.

- Atenció més individualitzada
- Espai segur i proper
- Canal de comunicació per a tothom
- Resolució de dubtes individuals

» Obj 8: Incorporar la meditació com a pràctica habitual en tots els grups des dels 3 als 16 anys.

» Obj 9: Viatjar a Europa en comunitat un cop l’any amb els grups des de 6è a 4t d’ESO.

» Obj 10: Acollir alumnat europeu.

- A l'escola
- A les nostres llars
- Contacte directe
- Gran moment per intercanviar cultura i idiomes

» Obj 11: Realitzar job-shadowings i formació.

bottom of page