top of page
teclado de piano

Compromís per a Activitats Extraescolars

En els darrers anys, hem observat la tendència a donar-se de baixa al llarg del curs, deixant els grups afectats per aquestes baixes.

És per això que us demanem un compromís ferm per part de les famílies. Entenem que, en ocasions, poden sorgir situacions excepcionals que obliguen a una baixa anticipada, però fora d'aquests casos, és fonamental mantenir la participació del vostre fill o filla durant tot el curs escolar. Aquest compromís no només beneficia a l'alumnat, qui aprèn el valor de la constància i la responsabilitat en les seves decisions, sinó que també és vital per a la viabilitat del grup i el bon funcionament de les activitats.

La proposta es que el primer mes de participació en les activitats extraescolars sigui considerat un període de prova. Durant aquest temps, si l'alumnat no s'adapta o no es sent còmode amb l'activitat, tindreu l'oportunitat de donar-vos de baixa sense cap repercussió. No obstant això, una vegada superat aquest període inicial, el compromís serà vinculant fins al final del curs escolar.

Confiant en la comprensió i col·laboració de les famílies, estem segurs que aquest compromís conjunt garantirà una experiència enriquidora i satisfactòria per a tots els participants.

A fi que la inscripció sigui vàlida, marqueu la casella de compromís que trobareu en el formulari d’inscripcions  de la pàgina web:

https://www.escolaramonllull.com/inscrpcions-extraescolars

bottom of page