top of page

Enfrontant-nos a una situació complicada

A 1r d'ESO ens hem marcat un repte individual: formar un quadrat perfecte utilitzant totes les peces de Tangram amb temps limitat i sense poder demanar ajuda. Són aquestes petites coses les que ens fan aprendre i reflexionar sobre els nostres punts forts i els punts a millorar quan hem de solucionar una situació per nosaltres mateixos.

bottom of page