top of page

Els detectius

Els alumnes de 5è proven toquen, busquen, exploren i investiguen diferents maneres de buscar empremtes digitals tot buscant la impressió visible que es produeix al posar en contacte les crestes papil·lars d'un dit de la mà. Una experiència de màxima concentració!

bottom of page