Descobriment sensorial

Diferents propostes obertes on l’objectiu principal és que els nostres menuts descobreixin el món que els envolta a partir de l’exploració sensorial dels diferents materials. no hi ha cap mena de limitació, tot està acceptat! és fantàstic veure com obtenen diferents resultats amb materials tan diversos.