Amb el procés de remodelació de les aules d’infantil hem volgut transformar els espais perquè aquests esdevinguin per sí sols entorns d'aprenentatge. Per dur a terme aquesta tasca hem tingut en compte 3 elements fonamentals:

 • El disseny de l’espai.

 • La nostra metodologia de treball.

 • El benestar de l’alumne i el docent.

 

I després de moltes hores de treball amb els arquitectes hem treballat per aconseguir:

 • Aprofitament de l’espai.

 • Augment de la lluminositat.

 • Millora de la insonorització.

 • Disseny d’espais ajustats a la nostra manera de treballar.

 

Per nosaltres sempre ha estat de cabdal importància fer un disseny que:

 • Ens permeti el recolliment i el moviment de l’alumne.

 • Fomenti la cooperació i comunicació entre ells.

 • Promogui la pertinença al grup i l’atenció a la diversitat.

 

I tot això ho hem aconseguit:

 • Alliberant espai d’aula mitjançant altells i taules abatibles.

 • Aportant llum natural amb parets de vidre.

 • Incorporant espais comuns entre aules.

 • Projectant espais de recollida i moviment en forma de “casetes” i “replans”.

 

Tots aquests canvis ens permetran afrontar el futur educatiu dels nostres alumnes amb garantia, ajustant-nos als canvis i gaudint del procés d’aprendre en comunitat.

© Escola Ramon Llull 2019  /  » Política de Cookies    » Tractament de dades

Infantil i Primària C. Biscaia, 439.  T. 93 351 89 56  /  08027 Barcelona  /  a8008656@xtec.cat   

Secundaria C. Matanzas, 5.  T.93 351 82 14  /  08027 Barcelona  /  a8008656@xtec.cat   

 • Negro del icono de YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram