Quan els espais esdevenen aprenentatge

Projecte de remodelació de les aules d'infantil

Amb el procés de remodelació de les aules d’infantil hem volgut transformar els espais perquè aquests esdevinguin per sí sols entorns d'aprenentatge. Per dur a terme aquesta tasca hem tingut en compte 3 elements fonamentals:

 • El disseny de l’espai.

 • La nostra metodologia de treball.

 • El benestar de l’alumne i el docent.

 

I després de moltes hores de treball amb els arquitectes hem treballat per aconseguir:

 • Aprofitament de l’espai.

 • Augment de la lluminositat.

 • Millora de la insonorització.

 • Disseny d’espais ajustats a la nostra manera de treballar.

 

Per nosaltres sempre ha estat de cabdal importància fer un disseny que:

 • Ens permeti el recolliment i el moviment de l’alumne.

 • Fomenti la cooperació i comunicació entre ells.

 • Promogui la pertinença al grup i l’atenció a la diversitat.

 

I tot això ho hem aconseguit:

 • Alliberant espai d’aula mitjançant altells i taules abatibles.

 • Aportant llum natural amb parets de vidre.

 • Incorporant espais comuns entre aules.

 • Projectant espais de recollida i moviment en forma de “casetes” i “replans”.

 

Tots aquests canvis ens permetran afrontar el futur educatiu dels nostres alumnes amb garantia, ajustant-nos als canvis i gaudint del procés d’aprendre en comunitat.