top of page
portada PEC 2023-b.jpg

Inscripcions 2023/24

Procediment Online del 13 al 22 de maig.

Procediment presencial només amb cita previa del 19 al 22 de maig.

Recordeu que en tots dos casos cal aportar la següent documentació:

  • Resguard de la sol·licitud (que rebreu al vostre correu un cop realitzat el procés de preinscripció)

  • Escàner o fotografia de la pàgina del llibre de família del futur alumne (si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

  • Escàner o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • Escàner o fotografia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

  • Identificador de l'alumne per aquells alumnes que ja hagin estat escolaritzats en algun altre centre. (Els alumnes que s'inscriuen a P3 encara no en tenen).

En els següents links trobareu penjada la informació i  la documentació necessària per dur a terme el procés:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

 

Un cop hagueu realitzat el procés, envieu el resguard i la documentació al correu oficial de l'escola: a8008656@xtec.cat

CODI CENTRE: 08008656

Per qualsevol dubte i/o consulta, podeu trucar al següent telèfon: 643659166

bottom of page